Menüpontok:

Bemutatkozás

EFOP-3.3.2-16-2016-00058 pályázat

Képernyő felolvasó szoftver letöltés

Művelődési ház főoldal

Bemutatkozás

1945 után a Szapáry-Andrássy grófi kastély lett a kultúra fellegvára. Már 1949-ben kulturális célokat szolgált a kastély, az emeleti helyiségek egybenyitásával előadások tartására is alkalmas termeket alakítottak ki. A mozi is ide költözött. 1951. december 31-én további bővítésekkel Járási Művelődési Házzá minősítették. Első igazgatója Szekeres Ferenc volt. 1950-ben elindult a Könyvtár szervezése is, s a kialakított népkönyvtár is a kastélyban kapott helyet. A Járási Könyvtár felavatására 1952. december 18-án került sor 5000 kötetes állománnyal.

1957-től 1991-ig Tóth Oszkár irányította az intézményt. 1960-62. között a művelődési ház 2,5 millió forintos költségvetéssel korszerűsítésre került. Letenye 1970-ben elveszítette járási székhely rangját, 1978-ban megszűnt a gimnázium, ami nagy érvágás volt a település, és a letenyei kultúra életében. 1980-ban a könyvtárat és a művelődési házat a nagyközségi tanács 52/1980 sz. határozatával egy igazgatás alá vonta, Tóth Oszkár vezetésével.

1991-től Dömők József személyében új igazgató került az integrált intézmény élére. Ebben az évben integrálódott be a Fáklya Filmszínház, 1997-ben került kialakításra a volt könyvtár helyén a muzeális kiállítóhely „Fejezetek Letenye történetéből címmel, 2007-ben a Teleház is az intézményben kapott helyet.

A várossá válás és a rendszerváltozás után az FMHK továbbra is Letenye egyik legfőbb szellemi központja és közösségfejlesztő színtere. Kulturális irányító és megvalósító tevékenységével alapvetően a város szolgálatában végzi munkáját.

Mindig is maximálisan törekszünk az intézményünkkel szemben támasztott követelményeknek és elvárásoknak megfelelni. Mindezt értékközpontú, minőségi kultúraközvetítéssel tesszük, a mindennapokban is fő szempontként kezelve a négy alappillérből álló gondolatot: folyamatosság – értékmegőrzés – megújulás – értékátadás. Ebben állandóságot jelentenek és a folyamatosságot biztosítják a művészeti csoportok, alkotói körök, kisközösségek, visszatérő hagyományos nagyrendezvények. Ezekre alapozva, ezeket erősítve működünk s ezeken túl törekszünk kulturális palettánk szélesítésére.

Útjelzőként kívánunk „világítani”, hogy a „Fáklya” mutassa az utat.